Rachunek rozliczeniowy w walutach EUR, USD, GBP.

Rachunek bez granic

Rachunki rozliczeniowy w walutach wymienialnych służą do gromadzenia środków pieniężnych w walutach wymienialnych EUR, USD lub GBP oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych w związku z działalnością rolniczą.


Korzyści:

  • 0 zł opłat za założenie rachunku
  • przeprowadzanie rozliczeń krajowych i zagranicznych
  • swobodny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku
  • trzy waluty wymienialne do wyboru EUR, USD i GBP


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów