Kredyt EkologicznyKredyt ekologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027.

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji ekologicznej polegającej na modernizacji infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy, które mają na celu zwiększeni efektywność energetycznej. Rodzaje wpieranych inwestycji, to np.:

  • modernizacja dotychczasowej infrastruktury w celu zwiększenia energooszczędności procesów w przedsiębiorstwie polegająca na: modernizacji linii technologicznych, budynków, budowli (zakres realizacji inwestycji będzie wynikać z audytu efektywności energetycznej, którego zakres zostanie określony w regulaminie konkursu przeprowadzanego przez BGK),
  • wprowadzenie na rynek wytworzonych w wyniku inwestycji w nową infrastrukturę (np. linie technologiczne, budynki, budowle), nowych lub ulepszonych produktów lub usług, których wykorzystywanie lub świadczenie wiąże się z obniżeniem wykorzystania energii (zakres inwestycji zostanie określony w regulaminie konkursu przeprowadzanego przez BGK).

Inwestycja musi cechować się minimalnym 30% progiem oszczędności energii pierwotnej. Spełnienie tego warunku jest badane przez BGK w procesie oceny projektów, mi.in na podstawie przedłożonego przez przedsiębiorcę audytu efektywności energetycznej.

Po więcej informacji zapraszamy do naszych placówek oraz na stronę BGK.

Do pobrania


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów