Rachunek bieżący


Rachunek rolniczy - podstawa Twojej działalności

Rachunek bieżący rolniczy przeznaczony jest dla osób prowadzących indywidualną działalność rolniczą . Pozwala na sprawne zarządzanie finansami oraz prowadzenie rozliczeń związanych z działalnością.


Korzyści:

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za wydanie karty VISA Business debetowa
 • możliwość korzystania z bankowości internetowej
 • 0 zł za wydanie tokena
 • realizacja zleceń stałych i poleceń zapłaty
 • uzyskanie korzystnego oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym
 • kwartalna kapitalizacja odsetek
 • możliwość aktywacji usługi SMS Bank


Warunki otwarcia konta:

 • dowód osobisty
 • pisemny wniosek o otwarcie rachunku bieżącego
 • REGON
 • nakaz płatniczy za bieżący rok podatkowy wystawiony przez Urząd Gminy (podatek rolny) lub umowę dzierżawy (w przypadku, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntu rolnego)


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów