Rachunek walutowy


Oszczędzaj i dokonuj rozliczeń w walutach obcych EUR, USD, GBP

Rachunek walutowy jest skierowany dla Klientów pracujących lub podróżujących za granicę a także pobierających świadczenia zagraniczne.Zapewnia on wygodę oraz bezpieczeństwo operacji na rachunku.


Korzyści:

  • 0 zł za prowadzenie rachunku
  • wysyłanie i otrzymywanie przelewów z zagranicy bez przewalutowań
  • przechowywanie oszczędności w walutach EUR, USD, GBP
  • przeprowadzanie bezgotówkowej wymiany walut (w przypadku posiadania rachunku PLN)
  • wpłaty i wypłaty w walutach obcych
  • dostęp do informacji o środkach na rachunku przez internet i SMS
  • bezpieczeństwo deponowanych środków


Rachunek walutowy otwierany jest na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.

Przelew z zagranicy:
Jeżeli przelew będzie przychodził z zagranicy, nadawca zlecenia poza danymi odbiorcy przekazu powinien podać SWIFT CODE (BIC): POLUPLPR oraz nr rachunku w formie IBAN, tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL (razem: 28 znaków), np.  PL 12 0000 0000 1234 1234 1234 1234


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów