Rachunek bieżący


To konto pomaga w biznesie

Rachunek bieżący pozwoli łatwo i wygodnie zarządzać finansami. Daje możliwość dopasowania do potrzeb Klienta, poprzez bankowość internetową, karty bankomatowe, SMS Bank i Płatności Masowe. Przeznaczony jest np. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych jak i organizacji społecznych.

Korzyści:

 • dostęp do rachunku 24 godziny na dobę dzięki Systemowi Bankowości Internetowej
 • 0 zł za wydanie karty VISA Business debetowa - która daje możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych
 • realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty
 • ponad 4700 bankomatów bezprowizyjnych w całej Polsce
 • dostęp do całodobowej wrzutni pieniędzy
 • możliwość aktywacji usługi SMS Bank
 • korzystne oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach


Przydatne dokumenty:

 • pisemny wniosek o otwarcie rachunku bieżącego
 • dokumentacja określająca formę prawną podmiotu gospodarczego (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z KRS)
 • zaświadczenia o nadaniu nr NIP i REGON
 • Inne jednostki organizacyjne nie prowadzące działalności gospodarczej, składają dokumenty stwierdzające, że zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz wskazują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów