Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowej - IPPM


Otrzymujesz dużą ilość płatności o regularnym charakterze?

Usługa Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych umożliwia przetwarzanie dużych wolumenów płatności przychodzących, w tym opłaty członków Wspólnot Mieszkaniowych/Spółdzielni Mieszkaniowych, opłaty czesnego, rachunki telefoniczne, składki ubezpieczeniowe, wystawianych przez klientów Banku ich dłużnikom. Nabywcami tej usługi mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w szczególności w branży energetycznej, gazowniczej, telekomunikacyjnej, mediów, telewizji kablowej, wydawnictw, uczelni oraz Wspólnoty Mieszkaniowe, które ze względu na specyfikę swojej działalności/oferty otrzymują dużą ilość płatności o regularnym charakterze. Usługa daje możliwość zintegrowania informacji pochodzących z kilku źródeł (wpływy poprzez elixir, sorbnet, wpłaty gotówkowe w kasach banku), za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w jednym pliku wynikowym.

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów