Pol – Konto Student


Studiujesz 
Uczysz się
To konto jest dla Ciebie.

POL-Konto STUDENT przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły naukę przed ukończeniem 25 roku życia w szkołach wyższych, szkołach posiadających status wyższej uczelni, szkołach policealnych, szkołach średnich.

Korzyści:

  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł od wpłat i wypłat
  • 0 zł za prowadzenie rachunku
  • darmowa aktywacja usługi  bankowości elektronicznej
  • realizacja zleceń stałych i poleceń zapłaty
  • możliwość korzystania z karty VISA Classic debetowa, VISA Classic payWave, MasterCard
  • możliwość aktywacji usługi SMS Bank
  • przechowywanie środków pieniężnych


Warunki otwierania konta:

  • konto otwierane jest na czas trwania nauki (posiadacz rachunku zobowiązany jest okazać jeden raz w roku kalendarzowym dokument potwierdzający status studenta/ucznia.

Informujemy o możliwości złożenia w Banku Spółdzielczym w Łańcucie przez Posiadacza rachunków: oszczędnościowo-rozliczeniowego, oszczędnościowego, terminowej lokaty oszczędnościowej pisemnego polecenia dokonania po swojej śmierci wypłaty osobom wskazanym w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci: małżonkowi, wstępnym (przodkom w linii prostej, czyli rodzicom, dziadkom, pradziadkom itd.), zstępnym (potomkom w linii prostej, czyli dzieciom, wnukom, prawnukom itd.) lub rodzeństwu określonej kwoty (nie dotyczy rachunków wspólnych, osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku. Maksymalna wysokość wypłaty z tego tytułu może wynieść dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku. 
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łańcucie rachunków bankowych dla osób fizycznych.

Osobiście
w placówce
Kontakt
telefoniczny
Kontakt
przez www

Zapraszamy do naszych placówek!

 

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie


Bank Spółdzielczy w Łańcucie
 
 (17) 225 87 08 – rachunki
   (17) 225 87 09 – rachunki

Filia Podzwierzyniec

   (17) 225 06 11

Oddział w Białobrzegach
 
 
(17) 224 58 22
Oddział w Gaci
   (16) 641 14 80
Punkt Obsługi Kasowej w Albigowej
   (17) 226 71 20
Punkt Obsługi Klienta w Handzlówce
   (17) 226 41 19
Punkt Obsługi Klienta w Kosinie
 
  (17) 225 07 35
Punkt Obsługi Klienta w Kraczkowej
  
(17) 226 68 41

Skontaktuj się
z nami za pomocą formularza kontaktu.

 

 


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów