Rachunki lokat terminowych


Gwarantowany zysk

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych pozwalają na lokowanie pieniędzy na z góry określone przez klienta okresy. Jest to tradycyjny i bezpieczny sposób oszczędzania.  Lokata to pewny sposób przechowywania pieniędzy.


Korzyści:

  • 0 zł za otwarcie lokaty
  • 0 zł za prowadzenie rachunku lokaty
  • 0 zł od wpłaty i wypłaty gotówki
  • możliwość wpłaty środków na rachunek w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej
  • pomnażanie środków finansowych
  • pewny zysk
  • dla wkładów powyżej 10.000 zł istnieje możliwość negocjowania wysokości oprocentowania
  • możliwość odnowienia lokaty na kolejny okres


Lokaty terminowe  można zakładać na  terminy:

  • krótkoterminowe na okres umowny: 7 dni ,14 dni, 21 dni i 1 miesiąc (oprocentowanie stałe)
  • długoterminowe na okres umowny (w miesiącach): 2, 3, 6, 12, 24, 36 (oprocentowanie zmienne)


Aby założyć lokatę terminową wystarczy podpisać umowę rachunku wkładów terminowych i złożyć dyspozycję wniesienia wkładu. Wkład może być wniesiony w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej poprzez przelew z rachunku bankowego.

 


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów