Kredyt Inwestycyjny


Inwestycja - rozwija

Kredyt inwestycyjny to możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego firmy.

Korzyści:

 • możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych związanych m.in. z:
  • zakupem nowych lub używanych środków trwałych
  • zakupem lub budową nieruchomości, w tym również modernizacją posiadanych nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością
  • spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku
  • wykupem środków trwałych z leasingu
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji
 • niski negocjowany wkład własny
 • długi okres kredytowania
 • możliwość stosowania karencji w spłacie


 


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów