BANK

   
    Na przestrzeni prawie całego wieku Bank Spółdzielczy w Łańcucie był i jest niezawodnym ogniwem gospodarczego rozwoju. Przez dziesiątki lat swojej działalności jednoczył zarówno biednych jak i bogatych, duchownych i świeckich, ziemian i mieszczan.

    Jesteśmy w stu procentach polskim Bankiem, którego wyłącznymi właścicielami są członkowie – mieszkańcy terenu działania. Misją naszego Banku jest efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspokajanie potrzeb bankowych i finansowych właścicieli, Klientów lokalnego rynku w ramach bezpieczeństwa zgromadzonych w Banku depozytów, a także aktywne oddziaływanie na rzecz rozwoju gospodarczego środowiska lokalnego i ku jego pożytkowi. Dlatego oferujemy przejrzystą i uczciwą ofertę. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą bezpiecznie i korzystnie lokować oszczędności lub sfinansować swoje potrzeby. Bliskość rynku pozwala na trafne decyzje i niższe ryzyko. Od szeregu lat Bank posiada 60% nadwyżkę depozytów nad kredytami, co zapewnia bezpieczeństwo i wypełnianie nadzorczych norm płynności.

    To wszystko dzięki zaufaniu Klientów i lokalnego społeczeństwa.

    Tradycja zobowiązuje do etyki. Zapraszamy ludzi przedsiębiorczych, którzy chcą rozwijać swoje firmy, czy gospodarstwa. Dołożymy starań, by Państwa oczekiwania zostały spełnione. Cechą naszej oferty jest przystępna cena, godziwy zysk z lokat, a przede wszystkim rzetelna informacja. Jako lokalna, polska instytucja nie narażamy Klientów w imię krótkotrwałych zysków. Nasza polityka jest w pełni jawna. Zapewniamy o dobrej kondycji finansowej Banku Spółdzielczego w Łańcucie oraz bezpieczeństwie złożonych i utrzymywanych w naszym Banku depozytów.

   Wszystkim naszym Klientom i Partnerom dziękujemy za zaufanie, które nas zobowiązuje i pozwala patrzeć w przyszłość z optymizmem.

   Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. powołuje się z dniem 1 stycznia 2014 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Szczepana Kozłowskiego.

                Historia banku sięga 1868 roku, jednak początek działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie datuje się na 4 sierpnia 1913 roku. Tego dnia Spółka Oszczędności i Pożyczek w Łańcucie została zawiadomiona o przyjęciu pod opiekę Patronatu Wydziału Krajowego. 10 lutego 1920 roku Spółka została zarejestrowana pod nazwą „Kasa Stefczyka Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością”.

                Wielki kryzys gospodarczy lat trzydziestych pogorszył sytuację ekonomiczną banków w kraju i wpłynął na zmniejszenie ich liczebności.
W okresie okupacji na terenach Generalnego Gubernatorstwa wprowadzono ograniczenie działalności spółdzielni i nadzór niemiecki nad nimi. Działalność Kasy odbywała się za zezwoleniem władz okupacyjnych.

                Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 marca 1943 roku przyjęto nowy statut i zmieniono nazwę na „Powszechny Bank Spółdzielczy im. dr Stefczyka z nieograniczoną odpowiedzialnością w Łańcucie”.

                26 maja 1950 roku podjęto uchwałę scalenia okolicznych Kas Stefczyka i Powszechnego Banku Spółdzielczego w Łańcucie w jedną Gminną Kasę Spółdzielczą w Łańcucie. 17 czerwca 1956 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy na „Kasa Spółdzielcza” i ostatecznie, 28 kwietnia 1962 roku Walne Zgromadzenie przyjęło nową nazwę - Bank Spółdzielczy w Łańcucie.

                W 1975 roku utworzony został Bank Gospodarki Żywnościowej, który zrzeszał banki spółdzielcze.

                13 marca 1983 roku Zebranie Przedstawicieli w Łańcucie na podstawie nowego Prawa Bankowego i Prawa Spółdzielczego, uchwaliło nowy statut, który dał Bankowi pełną samodzielność i samorządność.

                20 stycznia 1990 roku na mocy ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości, uległy likwidacji związki spółdzielcze i zrzeszenie w BGŻ przestało obowiązywać banki spółdzielcze. Banki te mogły pozostać w strukturach BGŻ lub podjąć inne kroki na drodze zrzeszania się.

                24 czerwca 1994 roku Sejm RP uchwalił ustawę o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz zmianie niektórych ustaw. Powstało 9 banków regionalnych w formie spółki akcyjnej, m.in. Rzeszowski Banki Regionalny. 20 listopada 1994 Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łańcucie wyraziło chęć przystąpienia do Rzeszowskiego Banku Regionalnego.

                15 marca 2002 roku został utworzony Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., powstały z połączenia 6 Banków Regionalnych, z którym 22 marca 2002 roku Bank Spółdzielczy w Łańcucie podpisał umowę zrzeszenia.

                31 grudnia 2015 roku Bank Spółdzielczy w Łańcucie przystąpił do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz do Spółdzielni mającej za zadanie zarządzanie tym Systemem.

Zarząd Banku
Spółdzielczego w Łańcucie:
Szczepan Kozłowski    - Prezes Zarządu
Grażyna Wróbel           - Wiceprezes Zarządu
Barbara Sudoł              - Członek Zarządu


Rada Nadzorcza
Banku Spółdzielczego w Łańcucie:
Stanisław Dzień      - Przewodniczący RN
Jan Pelc                  - Z-ca Przewodniczącego RN
Teresa Nycz            - Sekretarz Rady Nadzorczej
Barbara Lenar        - Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Kluz        - Członek Rady Nadzorczej
Edward Ulman        - Członek Rady Nadzorczej
Tadeusz Buczek     - Członek Rady Nadzorczej
Bogdan Prajs          - Członek Rady Nadzorczej

   

Statut Banku Spółdzielczego w Łańcucie
Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 1/14/2023 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łańcucie z dnia 30 maja 2023 r. 


Do pobrania:
Statut Banku Spółdzielczego w Łańcucie

Logo Banku Spółdzielczego w Łańcucie:
 


Wersja 1 - białe (.png)
Wersja 2  - zielone (.jpg)
Wersja 3  - baner (.png)
Wersja 4  - pionowe (.png)
Wersja 5 - wersja dla grafika (.cdr)
 
Sponsor Kultury - Szczepan Kozłowski - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łańcucie, który od lat wspiera działania z zakresu kultury oraz lokalne inicjatywy. Znaczące wsparcie finansowe Banku Spółdzielczego w Łańcucie pozwala na organizację wielu inicjatyw kulturalnych w naszym mieście.W dniu 28 września 2023 roku w Hotelu Łańcut odbyła się konferencja jubileuszowa pt. "Nowocześnie i Bezpiecznie" zorganizowana przez Bank Spółdzielczy w Łańcucie z okazji 110-lecia swojej działalności.


Spot reklamowy 2024. W reklamach usłyszycie pytanie naszego Ambasadora - Tomka Jakubiaka: "Co nas łączy? Sprawdźmy". Odpowiadając na to pytanie pokazujemy różnorodność naszych pracowników i Klientów, a przez to każdy może znaleźć coś dla siebie w naszej ofercie – a więc "Łączy nas więcej, niż nam się wydaje!". Banki Spółdzielcze są otwarte dla każdego z sąsiedztwa.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów