System Bankowości Internetowej BS online


Wygoda i bezpieczeństwo 

Informujemy, że dostawcą naszych rozwiązań jest:


Bank Spółdzielczy w Łańcucie oferuje swoim klientom dostęp do rachunku bankowego za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej BS online. System ten umożliwia zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunkach poprzez urządzenia stacjonarne lub mobilne. 

Korzyści:
- całodobowe sprawdzanie sald rachunków  i dostępnych środków
- wykonywanie przelewów do ZUS, Urzędów Skarbowych i innych organów podatkowych
- wykonywanie przelewów tradycyjnych
- zakładanie zleceń stałych i poleceń zapłaty
- drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji
- prosty i przyjazny interfejs użytkownika zapewniający wygodne poruszanie się po systemie
- maksymalny poziom bezpieczeństwa
- dodawanie, edytowanie, usuwanie listy odbiorców
- otwieranie lokat terminowych

Proponujemy Państwu następujące możliwości dostepu i autoryzacji dyspozycji w SBI:
- BSGo - najnowocześniejsza metoda autoryzacji dyspozycji Klienta. Za pomocą jednego kliknięcia
w aplikacji mobilnej można zatwierdzić lub odrzucić autoryzację.
- hasło maskowalne - służy do identyfikacji Klienta. Do autoryzacji przelewów wykorzystywane są kody przekazywane Klientom za pomocą SMS. (każda zmiana środka autoryzacji wymaga wczesniejszego złożenia wniosku w placówce Banku)

UWAGA!
Zmiana zasad logowania i autoryzacji zleceń w bankowości internetowej SBI (zmiana związane z wejściem w życie od dnia 14.09.2019 r. zapisów ustawy o usługach płatniczych tzw. PSD2):

- logowanie i autoryzacja kodem SMS,
- logowanie i autoryzacja aplikacją BSGo.

NOWA BANKOWOŚĆ INTERNETOWA ASSECO EBP - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Zbiór dobrych praktyk korzystania z bankowości elektronicznej
Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej
Instrukcja użytkownika autoryzacja SMS
Cyberbezpieczeństwo


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów