Pracujemy na Twoją korzyść

SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

 

 

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

2015-05-19 11:45 | Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łańcucie zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Łańcucie w dniu 10 czerwca 2015 roku (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Kasyna Urzędniczego, ul. Kościuszki 2 w Łańcucie odbędzie się:

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

 

W przypadku obecności Przedstawicieli nie przekraczającej 50% zgodnie z § 24 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Łańcucie Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 10 czerwca 2015 roku (środa) o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Kasyna Urzędniczego przy ul. Kościuszki 2 w Łańcucie.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Łańcucie:

 • roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
 • sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli,
 • nowa treść Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie,
 • Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,

 

są do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 4, pokój nr 14.

 

ZARZĄD 
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w ŁAŃCUCIE

 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łańcucie
10 czerwca 2015 r. (środa) , godz. 11:00

 

Porządek obrad:

 • Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych gości.
 • Wybór Prezydium, tj. Przewodniczącego i Sekretarza obrad Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łańcucie".
 • Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie w 2014 r. wraz z kierunkami działania w roku 2015 oraz przedstawienie realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków z zebrań Grup Członkowskich.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie z działalności w 2014 r.
 • Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2014.
 • Przedstawienie „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" przyjętych do stosowania w Banku Spółdzielczym w Łańcucie.
 • Dyskusja nad złożonymi materiałami.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku,
  • udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2014 r.,
  • udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za 2014 r.,
  • udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za 2014 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Łańcucie za rok 2014,
  • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Banku,
  • podziału nadwyżki bilansowej - zysku netto za rok 2014,
  • przyjęcia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Łańcucie na rok 2015,
  • przyjęcia „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych",
  • zatwierdzenia nowej treści „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie".
 • Wystąpienie zaproszonych gości.
 • Wolne wnioski.
 • Dyskusja nad proponowanymi wnioskami.
 • Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Zakończenie obrad.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH W 2015 ROKU

2015-04-13 15:11 | Aktualności

Harmonogram

Zebrań Grup Członkowskich

Banku Spółdzielczego w Łańcucie w 2015 roku


 

 
Miejscowość
 
Lokal

 
Termin

 
Godzina


Albigowa

 
GOK

 
20.04.2015 r.

 
15:00

 

Handzlówka

 


Świetlica

w Centrum Kultury

w Handzlówce

 

21.04.2015 r.

 

15:00

 
miasto Łańcut,

Kosina, Rogóżno, Głuchów, Sonina, Wysoka, Kraczkowa, Cierpisz, Czarna, Krzemienica, Med. Głogowska. Med. Łańcucka, Zalesie, Pogwizdów, Dąbrówki, Rzeszów, Kraków, Przeworsk, Sietesz, Markowa, Wola Mała, Wola Dalsza

  
BS Łańcut

 

 

 
23.04.2015 r.

 

 

 
15:00

 
Białobrzegi,

Budy Łańcuckie Prawe i Lewe, Korniaktów Północny i Południowy, Dębina, Wola Dalsza

 

Budynek Oddziału Banku w Białobrzegach

 

22.04.2015 r.

 

16:00

 
Gać,

Ostrów, Mikulice, Wolica, Białoboki, Dębów

 
 
Pizzeria

CORLEONE

w Gaci

 

21.04.2015 r.

 

10:00

 

Ostrzeżenie przed nowym scenariuszem ataku na użytkowników bankowości elektronicznej

2015-03-26 11:08 | Aktualności

Informujemy, że od kilku dni zespół CERT Polska (działający w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) obserwuje nowy scenariusz ataków na użytkowników bankowości elektronicznej wielu polskich banków z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania (malware o nazwie Tinba).

 

W nowym scenariuszu przestępcy wykorzystują javascript do podmiany numeru konta w aktualnie wykonywanym przelewie. Zmiana numeru konta może wystąpić w momencie naciśnięcia przycisku potwierdzającego wysłanie przelewu.

 

W przypadku klientów CUI (bankowość detaliczna i korporacyjna) składanie przelewów tylko z wykorzystaniem szablonów lub odbiorców zabezpiecza przed działaniem w/w szkodliwego oprogramowania. W takim przypadku następuje kontrola zgodności danych w przelewie z danymi w szablonie lub odbiorcy/kontrahencie. Po wykryciu niezgodności wysłanie przelewu jest przerywane komunikatem: "Niedozwolona operacja".

Przypominamy, że w bankowości detalicznej w przypadku przelewów wprowadzanych bezpośrednio na formatce, a podpisywanych wskazaniem tokena i hasłem, należy koniecznie sprawdzić poprawność NRB w historii operacji.

 

Wykorzystanie funkcjonalności "Autoryzacja kodem SMS" w bankowości detalicznej oraz staranne weryfikowanie numeru NRB i kwoty przelewu otrzymanych w wiadomości SMS zabezpiecza przed działaniem w/w szkodliwego oprogramowania.

 

W przypadku klientów CUI bankowości korporacyjnej składanie przelewu jest kilku etapowe. Ewentualna działalność malware "Tinba" jest możliwa tylko w pierwszym kroku, tj wprowadzenie przelewu. Staranna weryfikacja danych przelewu w kolejnych krokach składania przelewu, tj. podpisu i przekazania do realizacji, zabezpiecza przed działaniem w/w szkodliwego oprogramowania.

 

Dodatkowo przypominamy o konieczności stosowania się do zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej, które opublikowane są na stronie logowania CUI. W szczególności zabezpieczenia stacji aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.

 

Prosimy również zapoznać się z informacjami prezentowanymi na stronie internetowej Związku Banków Polskich:

http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

Przypominany o zmianach w funkcjonowaniu kart płatniczych

2015-01-26 11:57 | Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu kart płatniczych

Informacja na temat zmian w funkcjonowaniu kart płatniczych

2015-01-02 11:08 | Aktualności

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Łańcucie od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

 

 • dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku BPS S.A. pod numerem 86 215 50 00 lub bezpośrednio w placówce sprzedażowej Banku Spółdzielczego w Łańcucie oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).
 • wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegającym na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa - pod nazwą Verified by Visa; MasterCard - pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
 • wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana kartą VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku BPS S.A. zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łańcucie.

 

 

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w placówce sprzedażowej Banku  aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 

 • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
 • podać numer PESEL;
 • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

 

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności: - aktywować zabezpieczenie 3D Secure, - zmieniać kod PIN, - zastrzegać kartę.

  

O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.  

 

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą pracownicy Banku Spółdzielczego w Łańcucie.    

Informacja na temat prośby o podanie kolejnego wskazania tokena RSA podczas logowania do CUI

2014-12-19 09:37 | Aktualności

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że podczas logowania do usługi bankowości internetowej za pomocą tokena RSA, użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowego wskazania z tokena. W takim przypadku należy wpisać samo wskazanie tokena.
Pojawienie się takiego monitu wynika z konieczności okresowej synchronizacji wskazania tokena RSA z serwerem autoryzacyjnym RSA w Centrum Usług Internetowych i jest działaniem poprawnym.

Równocześnie zwracamy uwagę, że czynność ta odbywa się na stronie usług CUI, tj. w bezpiecznym i zaufanym połączeniu, chronionym certyfikatem SSL wystawionym dla zaufanego dostawcy.

Nowe sterowniki do czytnika kart mikroprocesorowych - CIB

2014-10-20 13:53 | Aktualności

Szanowni Państwo,

w związku z planowaną aktualizacją Centrum Usług Internetowych uprzejmie informujemy, że od dnia 23.10.2014 Klienci usługi korporacyjnej będą korzystać z nowej wersji aplikacji .
Nowa wersja wymaga aktualizacji sterowników czytników kart mikroprocesorowych. Nowe wersje sterowników są konieczne do prawidłowej realizacji operacji podpisywania przelewów.

 

Prosimy o sukcesywne aktualizacje sterowników przed dniem 23.10.2014.

 

Nową wersję sterowników można pobrać z tej lokalizacji:
Sterowniki do czytnika kart

 

Należy kliknąć powyższy link i zapisać plik na dysku.
Sterowniki znajdują się również na naszej stronie internetowej w menu Dla podmiotów gospodarczych -> Bankowość internetowa.

 

Do poprawnego funkcjonowania systemu CUI wymagana jest jedynie aktualizacja komponentów Java. Dlatego podczas instalacji sterowników należy zaznaczyć tylko opcję „Komponenty dla Java Plug-in" (odznaczyć „Sterowniki czytnika kart"), chyba, że sterowniki nie były instalowane wcześniej.
Oczywiście ma znaczenie wybór właściwej wersji przeglądarki (wersja 32-bit lub 64-bit).

 

Jednocześnie informujemy, że nowa wersja sterowników czytników kart mikroprocesorowych pracuje poprawnie również z aktualnie zainstalowaną wersją aplikacji w CUI.

 

W razie pytań lub problemów z instalacją prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem telefonu 172258300.

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU BANKU - KREDYTY DLA POSZKODOWANYCH

2014-08-26 14:29 | Aktualności

Bank Spółdzielczy w Łańcucie informuje, że w związku ze zniszczeniami wyrządzonymi przez nawałnicę, która przeszła przez Kraczkową i okolice, uruchomił specjalną linię kredytową dla poszkodowanych w celu likwidacji szkód, odstępując od pobierania prowizji i oferując niskie oprocentowanie. 

 

Mamy nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli przyjść z pomocą mieszkańcom terenu naszego działania.

 

Zarząd BS Łańcut

KREDYT MIESZKANIOWY >MÓJ DOM<

2014-08-18 10:15 | Aktualności

MÓJ DOM

NOWY SKŁAD RADY NADZORCZEJ BANKU

2014-05-29 20:39 | Aktualności

W dniu 23 maja 2014 roku Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łańcucie dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej.

 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Łańcucie


Stanisław Dzień - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Julian Kłosowski - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Teresa Nycz - Sekretarz Rady Nadzorczej

Jadwiga Kluz - Członek Rady Nadzorczej

Barbara Lenar - Członek Rady Nadzorczej

Jan Pelc - Członek Rady Nadzorczej

Jan Balawender - Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Kluz - Członek Rady Nadzorczej

Edward Ulman - Członek Rady Nadzorczej

 

Łańcut, 23 maja 2014 roku

 

NOWY WYGLĄD BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

2014-03-11 12:14 | Aktualności

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 2014-03-10 23:00 zmianie ulegnie szata graficzna bankowości elektronicznej.


Zachęcamy do korzystania z nowego serwisu.

 

CUI

 

KREDYT GOTÓWKOWY JUBILAT

2013-11-05 10:29 | Aktualności