Pracujemy na Twoją korzyść

SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

 

 

 

NOWY SKŁAD RADY NADZORCZEJ BANKU

2014-05-29 20:39 | Aktualności

W dniu 23 maja 2014 roku Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łańcucie dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej.

 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Łańcucie


Stanisław Dzień - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Julian Kłosowski - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Teresa Nycz - Sekretarz Rady Nadzorczej

Jadwiga Kluz - Członek Rady Nadzorczej

Barbara Lenar - Członek Rady Nadzorczej

Jan Pelc - Członek Rady Nadzorczej

Jan Balawender - Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Kluz - Członek Rady Nadzorczej

Edward Ulman - Członek Rady Nadzorczej

 

Łańcut, 23 maja 2014 roku

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

2014-05-05 08:38 | Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łańcucie zawiadamia, że zgodnie z par. 22 Statutu BS w dniu 23 maja 2014 roku o godz.11.oo w sali konferencyjnej Kasyna Urzędniczego, ul. Kościuszki 2 w Łańcucie odbędzie się:

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Porządek obrad:

 • Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych gości.
 • Wybór Prezydium, tj. Przewodniczącego i Sekretarza obrad Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łańcucie".
 • Wybór Komisji Mandatowej.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie w 2013 r. wraz z kierunkami działania w roku 2014 oraz przedstawienie realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie z działalności w 2013 r.
 • Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2013.
 • Dyskusja nad złożonymi materiałami.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
  • Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku,
  • Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2013 r.,
  • Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za 2013 r.,
  • Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za 2013 r.,
  • Udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za 2013 r.,
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Łańcucie za rok 2013,
  • Ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Banku,
  • Podziału nadwyżki bilansowej - zysku netto za rok 2013,
  • Przyjęcia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Łańcucie na rok 2014,
  • Wyboru delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w 2014 r.,
  • Przystąpienia Banku do KZBS.
 • Omówienie zasad odpowiedniości członków organów Banku.
 • Zatwierdzenie nowej treści „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie".
 • Przyjęcie „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie".
 • Wybór Komisji Wyborczej.
 • Przyjęcie zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Wybór Członków Rady Nadzorczej.
 • Wystąpienie zaproszonych gości.
 • Wolne wnioski.
 • Dyskusja nad proponowanymi wnioskami.
 • Ogłoszenie wyników wyborów i przyjęcie uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie.
 • Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Zakończenie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z par. 23 pkt 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Łańcucie sprawozdanie finansowe Banku, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz projekty uchwał jak również nowa treść Regulaminu działania Rady Nadzorczej są do wglądu w siedzibie Banku (pok. nr 14).

ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w ŁAŃCUCIE

HARMONOGRAM ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH W 2014 ROKU

2014-03-14 06:52 | Aktualności

Harmonogram

Zebrań Grup Członkowskich

Banku Spółdzielczego w Łańcucie w 2014 roku


 

 
Miejscowość
 
Lokal

 
Termin

 
Godzina


Albigowa

 
GOK

 
24.03.2014 r.

 
15:00

 

Handzlówka

 


Świetlica

w Centrum Kultury

w Handzlówce

 

26.03.2014 r.

 

16:00

 
miasto Łańcut,

Kosina, Rogóżno, Głuchów, Sonina, Wysoka, Kraczkowa, Cierpisz, Czarna, Krzemienica, Med. Głogowska. Med. Łańcucka, Zalesie, Pogwizdów, Dąbrówki, Rzeszów, Kraków, Przeworsk, Sietesz, Markowa, Wola Mała, Wola Dalsza,

  
BS Łańcut

 

 

 
27.03.2014 r.

 

 

 
15:00

 
Białobrzegi,

Budy Łańcuckie Prawe i Lewe, Korniaktów Północny i Południowy, Dębina, Wola Dalsza

 

GOKiCz

 

25.03.2014 r.

 

16:00

 
Gać,

Ostrów, Mikulice, Wolica, Białoboki, Dębów

 
 
Pizzeria

CORLEONE

w Gaci

 

28.03.2014 r.

 

10:00

 

NOWY WYGLĄD BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

2014-03-11 12:14 | Aktualności

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 2014-03-10 23:00 zmianie ulegnie szata graficzna bankowości elektronicznej.


Zachęcamy do korzystania z nowego serwisu.

 

CUI

 

KREDYT GOTÓWKOWY JUBILAT

2013-11-05 10:29 | Aktualności

NOWE BEZPROWIZYJNE BANKOMATY

2013-08-20 10:07 | Aktualności

Miło nam poinformować, iż sieć bezprowizyjnych bankomatów została wzbogacona o dodatkowe bankomaty z sieci Planet cash4you. Obecnie funkcjonują 474 urządzenia, a do końca roku 2013 ich liczba zwiększy się do ponad 1000 bankomatów.

 

Gdzie można znaleźć bankomaty z sieci Planet cash4you:

 • 155 w marketach Biedronka,
 • 135 w marketach Carrefour,
 • 85 w byłych lokalizacjach pozaoddziałowych Banku BGŻ,
 • 99 w oddziałach Banku Credit Agricole.

 

Informujemy jednocześnie, że z uwagi na przejęcie Kredyt Bank SA przez BZ WBK SA operacje w bankomatach Kredyt Bank SA przestają być bezprowizyjne.

 

Do sieci bezprowizyjnych bankomatów dla posiadaczy kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Łańcucie należą bankomaty Zrzeszenia Banku BPS S.A., SGB-Banku S.A., Banku BGŻ oraz Planet cash4you.

 

 

Pełna lista bankomatów Banku Spółdzielczego w Łańcucie oraz wyszukiwarka wszystkich bezprowizyjnych bankomatów znajduje się pod adresem:  http://www.bslancut.pl/site,node,bankomaty,0,6.html

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

2013-05-02 09:30 | Aktualności

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łańcucie zawiadamia, że zgodnie z par. 22 Statutu BS Łańcut w dniu 24 maja 2013 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Kasyna Urzędniczego, ul. Kościuszki 2 w Łańcucie odbędzie się:


Z E B R A N I E   P R Z E D S T A W I C I E L I

 

Porządek obrad:

 • Otwarcie obrad.
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie regulaminu obrad.
 • Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku i sprawozdania finansowego Banku za 2012 rok, oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok i opinii biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego.
 • Przedstawienie wyników lustracji przeprowadzonej w 2012 roku przez ZRBS.
 • Przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok oraz propozycji ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w 2013 roku.
 • Dyskusja nad złożonymi materiałami.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  • udzielenie Zarządowi absolutorium za 2012 rok,
  • zatwierdzenia wyników sprawozdania finansowego,
  • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań,
  • podziału nadwyżki bilansowej,
  • przyjęcie wniosków polustracyjnych.
 • Uchwalenie zmian oraz przyjęcie jednolitego tekstu Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 • Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności na 2013 rok.
 • Przedstawienie pisma KNF w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z par. 23 pkt. 4 Statutu Banku Spółdzielczego sprawozdanie finansowe Banku oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli jak również proponowane zmiany do Statutu są do wglądu w siedzibie Banku (pok. nr 14).

 

Uprzejmie prosimy o niezawodne wzięcie udziału.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

    w Łańcucie

WSTĄP PO KREDYT!

2013-04-22 18:10 | Aktualności

Naprawdę tanie kredyty!

Pliki cookie

2013-03-22 12:10 | Aktualności

Strona Banku wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka), które są zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika. Pliki cookie umożliwiają: zapamiętanie preferencji użytkownika serwisów Banku tak, aby nie było potrzeby ich ustawiania przy każdej wizycie; tworzenie statystyk określających, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron Banku, przy czym nie są to statystyki indywidualne; przedstawianie spersonalizowanych ofert promocyjnych; utrzymania sesji użytkownika na wnioskach oraz w serwisie transakcyjnym.
Przeglądarki internetowe w wielu przypadkach domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie. Użytkownik może w każdym momencie zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików cookie oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez serwisy Banku.

Doładowania telefonów komórkowych pre-paid w bankomatach

2013-02-27 09:54 | Aktualności

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, wdrożyliśmy nową funkcjonalność dla bankomatów Banku Spółdzielczego w Łańcucie - doładowania telefonów komórkowych pre-paid. 

 

Jak doładować konto pre-paid w bankomacie:

 • włóż kartę do bankomatu,
 • wybierz opcję Doładowania GSM na ekranie bankomatu,
 • postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Niezbędne jest wybranie operatora telekomunikacyjnego oraz wybranie kwoty doładowania.

 

Aby doładować konto potrzeba aktywnej karty płatniczej oraz kodu PIN do potwierdzenia transakcji.

Elektroniczny kod w postaci unikalnej kombinacji znaków, przyporządkowany do określonego operatora telekomunikacyjnego zostanie wydrukowany w bankomacie na paragonie celem umożliwienia użytkownikowi telefonu przedpłaconego doładowania elektronicznego konta telefonu.

 

Zalety doładowania telefonu:

 • usługa jest całkowicie bezpłatna - zero opłat i prowizji,
 • szybki i prosty sposób doładowania telefonu komórkowego

 


Obecnie w bankomatach można doładować telefony operatorów: Orange, Play, TakTak, Heyah, Plus, Virgin Mobile i LycaMobile.

GRATULACJE DLA ZAWODNIKÓW LUKS ZIELONI ŁAŃCUT!

2012-04-06 13:01 | Aktualności

Bank Spółdzielczy w Łańcucie gratuluje zawodnikom Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Zieloni" Łańcut (uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie) osiągnięć w Finałach Mistrzostw Polski w wyciskaniu sztangi leżąc.

 

Reprezentanci Łańcuta, pod opieką trenera Adama Bieleckiego, zdobyli pięć medali, w tym jeden złoty.

Mistrzostwa rozgrywano w dniach 23-25.03.2012 roku w Warszawie.

 

NAGRODY DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE!

2012-03-29 10:01 | Aktualności

Znamy już laureatów Loterii „Twoje konto z prezentami - Druga Edycja". W ich gronie znalazło się aż ośmiu klientów Banku Spółdzielczego w Łańcucie!

 

Warunkiem uczestnictwa w tej ogólnopolskiej Loterii, było posiadanie lub założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego m.in. w Naszym Banku.

 

Oprócz nagród z puli ogólnej (samochody Chevrolet Spark, telewizory Sharp,  notebooki Asus), Bank Spółdzielczy w Łańcucie ufundował wyłącznie dla swoich klientów dodatkowe 5 notebooków Asus.

 

W dniu 21 marca 2012 roku w Centrali Banku w Łańcucie odbyło się wręczenie nagród wylosowanych w Loterii.

 

Notebook marki Asus wygrali: Pani Helena Markowicz z Kosiny, Pan Roman Dołęga z Handzlówki, Pan Grzegorz Krauz z Bud Łańcuckich, Pan Kazimierz Krzywonos z Soniny, Pan Andrzej Skoczylas z ŁańcutaPan Sławomir Wikiera z Gaci.

 

Telewizor marki Sharp wylosowały: Pani Halina Becla z Rogóżna i Pani Teresa Strzępka z Woli Dalszej.

 

Serdecznie gratulujemy szczęśliwym zwycięzcom!

  

Loteria - laureaci

 

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie http://twojekontozprezentami.pl/lista-laureatow.html

 

LOTERIA TWOJE KONTO Z PREZENTAMI DRUGA EDYCJA - LISTA LAUREATÓW

2012-03-19 13:15 | Aktualności

Upłynęła już sprzedaż promocyjna loterii.

Ogłoszenie wyników loterii nastąpiło 2 marca 2012 roku.

Lista laureatów została zamieszczona na stronie www.twojekontozprezentami.pl

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

 

Promocja - bezpłatne konta osobiste dla pobierających świadczecnia z PUP

2012-02-21 13:43 | Aktualności

Bezpłatne konta osobiste ROR dla pobierających świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie i w Przeworsku.