Pracujemy na Twoją korzyść

SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

 

 

 

Informacja na temat prośby o podanie kolejnego wskazania tokena RSA podczas logowania do CUI

2014-12-19 09:37 | Aktualności

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że podczas logowania do usługi bankowości internetowej za pomocą tokena RSA, użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowego wskazania z tokena. W takim przypadku należy wpisać samo wskazanie tokena.
Pojawienie się takiego monitu wynika z konieczności okresowej synchronizacji wskazania tokena RSA z serwerem autoryzacyjnym RSA w Centrum Usług Internetowych i jest działaniem poprawnym.

Równocześnie zwracamy uwagę, że czynność ta odbywa się na stronie usług CUI, tj. w bezpiecznym i zaufanym połączeniu, chronionym certyfikatem SSL wystawionym dla zaufanego dostawcy.

Nowe sterowniki do czytnika kart mikroprocesorowych - CIB

2014-10-20 13:53 | Aktualności

Szanowni Państwo,

w związku z planowaną aktualizacją Centrum Usług Internetowych uprzejmie informujemy, że od dnia 23.10.2014 Klienci usługi korporacyjnej będą korzystać z nowej wersji aplikacji .
Nowa wersja wymaga aktualizacji sterowników czytników kart mikroprocesorowych. Nowe wersje sterowników są konieczne do prawidłowej realizacji operacji podpisywania przelewów.

 

Prosimy o sukcesywne aktualizacje sterowników przed dniem 23.10.2014.

 

Nową wersję sterowników można pobrać z tej lokalizacji:
Sterowniki do czytnika kart

 

Należy kliknąć powyższy link i zapisać plik na dysku.
Sterowniki znajdują się również na naszej stronie internetowej w menu Dla podmiotów gospodarczych -> Bankowość internetowa.

 

Do poprawnego funkcjonowania systemu CUI wymagana jest jedynie aktualizacja komponentów Java. Dlatego podczas instalacji sterowników należy zaznaczyć tylko opcję „Komponenty dla Java Plug-in" (odznaczyć „Sterowniki czytnika kart"), chyba, że sterowniki nie były instalowane wcześniej.
Oczywiście ma znaczenie wybór właściwej wersji przeglądarki (wersja 32-bit lub 64-bit).

 

Jednocześnie informujemy, że nowa wersja sterowników czytników kart mikroprocesorowych pracuje poprawnie również z aktualnie zainstalowaną wersją aplikacji w CUI.

 

W razie pytań lub problemów z instalacją prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem telefonu 172258300.

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU BANKU - KREDYTY DLA POSZKODOWANYCH

2014-08-26 14:29 | Aktualności

Bank Spółdzielczy w Łańcucie informuje, że w związku ze zniszczeniami wyrządzonymi przez nawałnicę, która przeszła przez Kraczkową i okolice, uruchomił specjalną linię kredytową dla poszkodowanych w celu likwidacji szkód, odstępując od pobierania prowizji i oferując niskie oprocentowanie. 

 

Mamy nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli przyjść z pomocą mieszkańcom terenu naszego działania.

 

Zarząd BS Łańcut

KREDYT MIESZKANIOWY >MÓJ DOM<

2014-08-18 10:15 | Aktualności

MÓJ DOM

NOWY SKŁAD RADY NADZORCZEJ BANKU

2014-05-29 20:39 | Aktualności

W dniu 23 maja 2014 roku Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łańcucie dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej.

 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Łańcucie


Stanisław Dzień - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Julian Kłosowski - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Teresa Nycz - Sekretarz Rady Nadzorczej

Jadwiga Kluz - Członek Rady Nadzorczej

Barbara Lenar - Członek Rady Nadzorczej

Jan Pelc - Członek Rady Nadzorczej

Jan Balawender - Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Kluz - Członek Rady Nadzorczej

Edward Ulman - Członek Rady Nadzorczej

 

Łańcut, 23 maja 2014 roku

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

2014-05-05 08:38 | Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łańcucie zawiadamia, że zgodnie z par. 22 Statutu BS w dniu 23 maja 2014 roku o godz.11.oo w sali konferencyjnej Kasyna Urzędniczego, ul. Kościuszki 2 w Łańcucie odbędzie się:

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Porządek obrad:

 • Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych gości.
 • Wybór Prezydium, tj. Przewodniczącego i Sekretarza obrad Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łańcucie".
 • Wybór Komisji Mandatowej.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie w 2013 r. wraz z kierunkami działania w roku 2014 oraz przedstawienie realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie z działalności w 2013 r.
 • Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2013.
 • Dyskusja nad złożonymi materiałami.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
  • Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku,
  • Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2013 r.,
  • Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za 2013 r.,
  • Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za 2013 r.,
  • Udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za 2013 r.,
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Łańcucie za rok 2013,
  • Ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Banku,
  • Podziału nadwyżki bilansowej - zysku netto za rok 2013,
  • Przyjęcia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Łańcucie na rok 2014,
  • Wyboru delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w 2014 r.,
  • Przystąpienia Banku do KZBS.
 • Omówienie zasad odpowiedniości członków organów Banku.
 • Zatwierdzenie nowej treści „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie".
 • Przyjęcie „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie".
 • Wybór Komisji Wyborczej.
 • Przyjęcie zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Wybór Członków Rady Nadzorczej.
 • Wystąpienie zaproszonych gości.
 • Wolne wnioski.
 • Dyskusja nad proponowanymi wnioskami.
 • Ogłoszenie wyników wyborów i przyjęcie uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie.
 • Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Zakończenie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z par. 23 pkt 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Łańcucie sprawozdanie finansowe Banku, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz projekty uchwał jak również nowa treść Regulaminu działania Rady Nadzorczej są do wglądu w siedzibie Banku (pok. nr 14).

ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w ŁAŃCUCIE

HARMONOGRAM ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH W 2014 ROKU

2014-03-14 06:52 | Aktualności

Harmonogram

Zebrań Grup Członkowskich

Banku Spółdzielczego w Łańcucie w 2014 roku


 

 
Miejscowość
 
Lokal

 
Termin

 
Godzina


Albigowa

 
GOK

 
24.03.2014 r.

 
15:00

 

Handzlówka

 


Świetlica

w Centrum Kultury

w Handzlówce

 

26.03.2014 r.

 

16:00

 
miasto Łańcut,

Kosina, Rogóżno, Głuchów, Sonina, Wysoka, Kraczkowa, Cierpisz, Czarna, Krzemienica, Med. Głogowska. Med. Łańcucka, Zalesie, Pogwizdów, Dąbrówki, Rzeszów, Kraków, Przeworsk, Sietesz, Markowa, Wola Mała, Wola Dalsza,

  
BS Łańcut

 

 

 
27.03.2014 r.

 

 

 
15:00

 
Białobrzegi,

Budy Łańcuckie Prawe i Lewe, Korniaktów Północny i Południowy, Dębina, Wola Dalsza

 

GOKiCz

 

25.03.2014 r.

 

16:00

 
Gać,

Ostrów, Mikulice, Wolica, Białoboki, Dębów

 
 
Pizzeria

CORLEONE

w Gaci

 

28.03.2014 r.

 

10:00

 

NOWY WYGLĄD BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

2014-03-11 12:14 | Aktualności

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 2014-03-10 23:00 zmianie ulegnie szata graficzna bankowości elektronicznej.


Zachęcamy do korzystania z nowego serwisu.

 

CUI

 

KREDYT GOTÓWKOWY JUBILAT

2013-11-05 10:29 | Aktualności

NOWE BEZPROWIZYJNE BANKOMATY

2013-08-20 10:07 | Aktualności

Miło nam poinformować, iż sieć bezprowizyjnych bankomatów została wzbogacona o dodatkowe bankomaty z sieci Planet cash4you. Obecnie funkcjonują 474 urządzenia, a do końca roku 2013 ich liczba zwiększy się do ponad 1000 bankomatów.

 

Gdzie można znaleźć bankomaty z sieci Planet cash4you:

 • 155 w marketach Biedronka,
 • 135 w marketach Carrefour,
 • 85 w byłych lokalizacjach pozaoddziałowych Banku BGŻ,
 • 99 w oddziałach Banku Credit Agricole.

 

Informujemy jednocześnie, że z uwagi na przejęcie Kredyt Bank SA przez BZ WBK SA operacje w bankomatach Kredyt Bank SA przestają być bezprowizyjne.

 

Do sieci bezprowizyjnych bankomatów dla posiadaczy kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Łańcucie należą bankomaty Zrzeszenia Banku BPS S.A., SGB-Banku S.A., Banku BGŻ oraz Planet cash4you.

 

 

Pełna lista bankomatów Banku Spółdzielczego w Łańcucie oraz wyszukiwarka wszystkich bezprowizyjnych bankomatów znajduje się pod adresem:  http://www.bslancut.pl/site,node,bankomaty,0,6.html

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

2013-05-02 09:30 | Aktualności

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łańcucie zawiadamia, że zgodnie z par. 22 Statutu BS Łańcut w dniu 24 maja 2013 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Kasyna Urzędniczego, ul. Kościuszki 2 w Łańcucie odbędzie się:


Z E B R A N I E   P R Z E D S T A W I C I E L I

 

Porządek obrad:

 • Otwarcie obrad.
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie regulaminu obrad.
 • Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku i sprawozdania finansowego Banku za 2012 rok, oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok i opinii biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego.
 • Przedstawienie wyników lustracji przeprowadzonej w 2012 roku przez ZRBS.
 • Przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok oraz propozycji ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w 2013 roku.
 • Dyskusja nad złożonymi materiałami.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  • udzielenie Zarządowi absolutorium za 2012 rok,
  • zatwierdzenia wyników sprawozdania finansowego,
  • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań,
  • podziału nadwyżki bilansowej,
  • przyjęcie wniosków polustracyjnych.
 • Uchwalenie zmian oraz przyjęcie jednolitego tekstu Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 • Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności na 2013 rok.
 • Przedstawienie pisma KNF w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z par. 23 pkt. 4 Statutu Banku Spółdzielczego sprawozdanie finansowe Banku oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli jak również proponowane zmiany do Statutu są do wglądu w siedzibie Banku (pok. nr 14).

 

Uprzejmie prosimy o niezawodne wzięcie udziału.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

    w Łańcucie

WSTĄP PO KREDYT!

2013-04-22 18:10 | Aktualności

Naprawdę tanie kredyty!