Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Łańcucie określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji oraz Polityki informacyjnej Banku.

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Łańcucie
Informacja Banku Spółdzielczego w Łańcucie wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe - 2021
Informacja Banku Spółdzielczego w Łańcucie wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe - 2022
Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Łańcucie 2019 r.
Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Łańcucie 2020 r.
Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Łańcucie 2021 r.
Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Łańcucie 2022 r.
Polityka wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łańcucie


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów