Godziny graniczne realizacji przelewów


Komunikat dla Klientów dotyczący godzin granicznych realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Łańcucie
 

1. Bank realizuje bezgotówkowe dyspozycje rozliczeniowe Posiadacza rachunku poprzez obciążenie rachunku w momencie otrzymania zlecenia oraz przekazanie na rachunek odbiorcy w następujących terminach:

  • Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych złożone przez Posiadacza rachunku w dni robocze Banku do godz.14:30 przekazywane są do banku odbiorcy w bieżącym dniu roboczym, złożone po godz. 14:30 przekazywane są do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym.
  • Dyspozycje przelewów z tytułu płatności ZUS złożone do godziny 14:30 przekazywane są do banku odbiorcy w bieżącym dniu roboczym, złożone po godz. 14:30 przekazywane są do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym.
  • Dyspozycje określone w pkt 1) i 2) złożone w dni nie będące dniem roboczym Banku realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
  • Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w Banku realizowane są niezwłocznie w bieżącym dniu roboczym.


2. Bank realizuje bezgotówkowe dyspozycje rozliczeniowe w obrocie dewizowym w trybie standardowym i przyśpieszonym pod warunkiem otrzymania zlecenia do godz. 14:30 oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania zlecenia do godz. 11:30. Zlecenia złożone po wskazanych godzinach, są realizowane w terminach ustalonych jak dla złożonych w najbliższym dniu roboczym. Rozliczenie zlecenia poprzez obciążenie wskazanego rachunku kwotą transakcji oraz należnymi Bankowi prowizjami i opłatami następuje w momencie otrzymania przez Bank zlecenia.

3. Bank obciąża rachunek Posiadacza dyspozycjami rozliczeniowymi składanymi w formie elektronicznej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz przekazuje na rachunek odbiorcy w terminach określonych w ust. 1 i 2.

4. Bank realizuje bezgotówkowe zlecenia płatnicze przychodzące w krajowym obrocie płatniczym poprzez uznanie rachunku Posiadacza do godz. 17:00 w bieżącym dniu roboczym.

 


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów