Ład korporacyjny


                                                                                                                                 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU

                                                                                                ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łańcucie oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Łańcucie i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).
Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Łańcucie informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:
1) § 8 ust. 4 w części dotyczącej:
„zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”
2) § 12 ust. 1 i 2 w brzmieniu:
„§12.
1. Udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.
2. Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.”

W Banku Spółdzielczym w Łańcucie nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.

                                                                                                                                          Zarząd Banku Spółdzielczego
                                                                                                                                                        w Łańcucie

Załącznik:

Zasady Ładu Korporacyjnego
Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
 


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów